Přihláška do Hasičského záchranného sboru

Jméno, příjmení, titul/y
Datum narození
Vzdělání
Telefoní číslo
Trvalé bydliště
Proč máme vzít vás?
Něco o vás
((LeoSight nick))
Tento web je IC (In Character) web fiktivní instituce ve fiktivním světě! Žádná z informací není skutečná a vše je v rámci herního serveru Skimo RolePlay!